Welkom!

Achter de naam ‘023 Bereikbaar’ werkt een groep betrokken Haarlemmers samen om de bereikbaarheid van en doorstroming binnen onze mooie stad te verbeteren.

Dat doen wij door contact te zoeken met ambtenaren, het college van Burgemeester en Wethouders en raadsleden. In deze contacten proberen wij duidelijk te maken dat een lange periode van onderzoeken, plannen maken, visies ontwikkelen en het presenteren van mooie vergezichten niet veel bijdraagt aan het verbeteren van de bereikbaarheid en de doorstroming.

Daarom bepleiten wij dat er tijdens de komende vier jaar met extra financiële middelen concrete maatregelen in uitvoering worden genomen.

U kunt onze voorstellen ondersteunen dan wel kunt u ons suggesties doen door ons een bericht te sturen.

 

 

Advertenties